Voortgangsrapportage Citymarketing 2021

Stichting Citymarketing Den Helder ontvangt, naast een substantiƫle bijdrage uit het ondernemersfonds, subsidiegelden die staan beschreven in de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) 2021-2024. Daarnaast ontvangt de stichting gelden voor de uitvoering van de 1e programmalijn van het gemeentelijk programma Helders Perspectief. Dit document bevat een tussenrapportage over het jaar 2021.
Download