Hartelijk welkom bij de Stichting Ondernemen aan Zee

Hét ondernemersfonds in de gemeente Den Helder. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de verschillende ondernemersverenigingen in Den Helder/Julianadorp.

Dien uw aanvraag op tijd in. Zie de pagina Aanvraag voor de inleverdata.

Opmerking: Na honorering van een aanvraag dient binnen 2 maanden een verslag ingediend te worden bij het secretariaat. Bij in gebreke blijven hiervan worden nieuwe aanvragen niet in behandeling genomen.

Naar rato van de OZB-opbrengsten is een trekkingsrecht vastgesteld per postcodegebied. Ondernemersorganisaties en andere collectieve initiatieven in verenigings- of stichtingsverband die geen gebruik maken van het trekkingsrecht kunnen een reguliere aanvraag indienen.

Foto: Peter van Aalst

Doel van de Stichting

Financiële geldmiddelen ter beschikking stellen aan ondernemersorganisaties in Den Helder voor:

  1. gebiedsverbetering in de betreffende deelgebieden (kwaliteit- en sfeerverhogende maatregelen)
  2. organisatie van evenementen die een impuls geven aan de lokale economie
  3. promotie gericht op de versterking van de lokale economie
  4. collectieve activiteiten waaronder binnenstad- en parkmanagement
  5. verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven
  6. het substantieel bijdragen aan Citymarketing Den Helder.

Ondernemersorganisaties en andere collectieve initiatieven in vereniging of stichting binnen de gemeente Den Helder kunnen een aanvraag  voor het verkrijgen van financiële middelen indienen door het aanvraagformulier volledig en ondertekend in te vullen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Ondernemen aan Zee bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in Den Helder/Julianadorp.

Voorzitter: Mr. A. Verhoeks.
Secretaris: Mevr. L. v.d. Wilt
Penningmeester: S. van Amesfoort.
Leden: F.O. Laks; P. van Kampen.