Jaarverslag 2022

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Stichting Ondernemen aan Zee over het boekjaar 2022. De stichting werd op 15 juni 2012 opgericht als houder en beheerder van het Ondernemersfonds Den Helder en wordt jaarlijks gevuld met een opslag van 10% bij de inning van Onroerende zaakbelasting (Ozb) betreffende niet-woningen.Klik hier voor jaarverslagen van andere jaren.